PRISTATYMAS VISOJE LIETUVOJE

Įsidėkite į krepšelį prekių už 50€ ir prekių pristatymas Jums nieko nekainuos. Perkantiems iki 50€ pristatymas kainuos 4,99€

Jūsų siuntas pristatysime UAB „Venipak" kurjerių pagalba.

Džiaugiamės, kad neapsirikome pasirinkdami

šį partnerį - siuntos klientus pasiekia be jokių sutrikimų.

Prekes išsiunčiame tą pačią darbo dieną jei apmokėjimas gaunamas iki 12val.


PRISTATYMAS Į DPD SIUNTŲ TAŠKĄ AR TERMINALĄ

Taip pat galime prekes išsiūsti į Jūsų pasirinktą DPD terimalą, pristatymo kaina 2,50€. Pristatymas į DPD terminalus nemokamas perkant prekių už daugiau nei 20€.

MAX siuntos gabaritai: ilgis – 61 cm, plotis – 44 cm, aukštis – 37 cm, svoris - 20 kg.

 

PRISTATYMO LAIKAS

Pirkdami mūsų elektroninėje parduotuvėje, prekes gausite per 1-3 darbo dienas.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos

galite pateikti Valstybinei vartotojų tesių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25,

01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751,

interneto svetainėje www.vvtat.lt,

jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti

prašymo formą EGS platfotmoje http://ec.europa.eu/odr/.


PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDRA INFORMACIJA

 

UAB „Lizėja“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Lizėja“

Buveinės adresas: P. Avižonio g. 8, LT-39149 Pasvalys

Tel. (8-451)34456,34463

El. paštas: info@lizeja.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

· informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);

 

 

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

 

 

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų savitarnos sistemoje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma savitarnos sistemos paslauga.

 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

· Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama savitarnos sistemos paslauga.

· Sužinoti, kaip klientai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį bei paslaugas.

· Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

 

Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

· jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

· teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

· teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Jūsų duomenis saugosime 10 metų po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

JŪSŲ TEISĖS

 

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

· žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

· susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

· reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

· savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

· turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą

esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

· turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

· nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją esant asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

 

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@lizeja.lt arba skambinti telefonu  ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu P. Avižonio g. 8, LT-39149 Pasvalys; el. paštu: info@lizeja.lt

 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

KLIENTO ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Duomenų valdytojas UAB „LIZĖJA“ juridinio asmens kodas 169272669, adresas: P. Avižonio g. 8, LT-39149 Pasvalys. Tel.: , el. paštas: info@lizeja.lt tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis nuolaidų kortelės administravimo tikslu ir, kaip esamo kliento, savo prekių ar paslaugų rinkodarai, jei neprieštaravote dėl pastarojo duomenų naudojimo. Šiais tikslais tvarkomi duomenys bus tvarkomi 3 metus  po paskutinio aktyvaus Jūsų veiksmo.

 

UAB „LIZĖJA“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su UAB „LIZĖJA“ teikiamomis paslaugomis. Informuojame, kad teiksime Jūsų duomenis įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudotis Jūsų informacija yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 

TEISINIAI DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI:

Tvarkyti duomenis yra būtina siekiant sudaryti sutartį, kurios šalis esate Jūs (lojalumo kortelės išdavimo ir administravimo veiklai).

Jūsų sutikimas (rinkodarai ir profiliavimo veiklai).

 

JŪSŲ TEISĖS:

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys www.ada.lt);

Nesutikti su savo duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros ir/ar profiliavimo tikslu, tačiau tokiu atveju Jūs galite praleisti galimybę gauti geriausius UAB „LIZĖJA“ pasiūlymus.

Išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką galite gauti atsiuntę mums el. paštu užklausą į info@lizeja.lt.

 

UAB „LIZĖJA“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

Visais duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į UAB „LIZĖJA“ duomenų apsaugos atsakingą asmenį: info@lizeja.lt

 

KORTELĖS PRARADIMAS.

Praradus kortelę, būtina kreiptis į UAB „LIZĖJA“. Senoji kortelė bus užblokuota, o Jūs galite įsigyti naują.

 

KORTELĖS TAISYKLIŲ KEITIMAS IR KITOS SĄLYGOS

Kortelė yra UAB „LIZĖJA“ nuosavybė. UAB  „LIZĖJA“ pasilieka teisę keisti kliento kortelės naudojimo taisykles. Pranešimas apie sąlygų pakeitimus arba papildymus yra skelbiamas interneto svetainėje www.lizeja.lt. Jeigu po tokio pranešimo paskelbimo momento kortelės turėtojas ir toliau naudojasi kortele, pirkdamas prekes, tai reiškia, kad jis sutinka su sąlygų pakeitimais arba papildymais. Informacija apie kortelės akcijas skelbiama UAB „LIZĖJA“ padaliniuose ir svetainėje www.lizeja.lt.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

 

UAB „Lizėja“

Paštu: P. Avižonio g. 8, LT-39149 Pasvalys

Telefonu: (8-616)73920

El. paštu: info@lizeja.lt

 

Atnaujinta 2021-01-28